ОПП Водопостачання та водовідведення

Назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма (ОПП)

«Водопостачання та водовідведення»

Код і назва галузі знань

19 «Архітектура та будівництво»

Код і назва спеціальності

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Кваліфікація

Магістр з будівництва та цивільної інженерії

Тривалість програми

1 рік 5 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

90 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

НРК України – 7 рівень,  

FQ-EHEA – другий цикл,  

ЕQF-LLL –7 рівень 

Гарант освітньої програми

Прогульний В.Й., д.т.н., професор кафедри гідротехнічного будівництва

prohulnyi@ogasa.org.ua

 

 

Освітня програма

2018

 

 

2021

Навчальний план

2018

 

 

2021

Відомості про самооцінювання

 

2019

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів

Назва

Вид

Навчально-методичні матеріали

Силабуси

Курсове проектування

Обов’язкові компоненти

Загальні компоненти

Правове регулювання господарської діяльності та інтелектуальна власність

навчальна дисципліна

силабус

 

Іноземна мова

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Автоматизовані розрахунки та комп'ютерне проектування систем водопостачання та водовідведення

навчальна дисципліна

силабус

 

Водопостачання та водовідведення підприємств

навчальна дисципліна

силабус

курсовий проект 1

курсовий проект 2

 

Обгрунтування вибору технічних рішень систем водопостачання та водовідведення

навчальна дисципліна

силабус

курсовий проект 1

курсовий проект 2

Автономні системи водопостачання

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Автоматизація та електропостачання систем водопостачання та каналізації

навчальна дисципліна

силабус

 

Удосконалення систем водопостачання та каналізації

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота 1

курсова робота 2

Інтенсифікація споруд водопостачання та водовідведення

навчальна дисципліна

силабус

курсовий проект 1

курсовий проект 2

Експлуатація споруд водопостачання та каналізації

навчальна дисципліна

силабус

 

Оцінка впливу споруд водопостачання та водовідведення на водні обєкти

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Практична підготовка

практика

програма практики

 

Атестаційна робота

кваліфікаційна робота

методичні вказівки

 

Вибіркові компоненти

Загальні компоненти

Філософія творчості

навчальна дисципліна

силабус

 

Цивільна оборона

навчальна дисципліна

силабус

 

Охорона праці в будівництві

навчальна дисципліна

силабус

 

Економіка галузі

навчальна дисципліна

силабус

 

Психологія

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Конструкції споруд водопостачання та водовідведення в особливих умовах

навчальна дисципліна

силабус

 

Інженерні методи охорони водних ресурсів

навчальна дисципліна

силабус

 

Мікробіологічні процеси очистки природних і стічних вод

навчальна дисципліна

силабус

 

Екологічна безпека при будівництві та експлуатації систем водопостачання та водовідведення

навчальна дисципліна

силабус

 

Біотехнології комбінованих очисних споруд

навчальна дисципліна

силабус

 

Математичні методи в інженерних розрахунках

навчальна дисципліна

силабус

 

Моделювання систем водопостачання та водовідведення сучасним програмним забезпеченням

навчальна дисципліна

силабус

 

Енергоаудіт

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасні технології будівництва та ремонту інженерних мереж

навчальна дисципліна

силабус