ONP Industrial and Civil Construction (n)

Назва освітньої програми:

Освітньо-наукова програма (ОНП)

Промислове та цивільне будівництво

Код і назва галузі знань:

19 Архітектура та будівництво

Код і назва спеціальності:

192 Будівництво та цивільна інженерія

Кваліфікація:

Магістр з будівництва та цивільної інженерії

Тривалість програми:

1 рік 10 місяців

Кількість кредитів:

120 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродов жжиття:

НРК України –8 рівень,
FQ-EHEA–другий цикл,
ЕQF-LLL –7 рівень

Гарант освітньої програми

 Дмитрієва Ніна Вікторівна,

к.т.н., доцент кафедри технологія будівельного виробництво

dmitrieva3@ogasa.org.ua

 

Освітня програма

2019

проект 2020

Навчальний план

2019

проект 2020

Перелік компонент освітньої програми

 

Назва освітньогокомпонента

Вид компонента

Навчально-методичні матеріали

Філософія творчості

дисципліна

Силабус_ФІЛОСОФІЯ ТВОРЧОСТІ.pdf

Інтелектуальна власність

дисципліна

Силабус_Інтелектуальна власність.pdf

Правове регулювання господарської діяльності в будівництві

дисципліна

Силабус_Правове регулювання господарської діяльності в будівництві.pdf

Цивільний захист

дисципліна

Силабус_Цивільний захист.pdf

Математичні методи в інженерних розрахунках

дисципліна

Силабус_Математичні методи в інженерних розрахунках.pdf

Іноземна мова (спецкурс)

дисципліна

Силабус_ІНОЗЕМНА МОВА (СПЕЦКУРС).pdf

Охорона праці в будівництві

дисципліна

С_Охорона праці в будівництві_М_192.pdf

Економіка галузі

дисципліна

С_Економіка галузі_М_ПЦБ.pdf

Сучасні матеріали

дисципліна

силабус Сучасні матеріали.pdf

Сучасні металеві та дерев'яні конструкції

дисципліна

Силабус_Сучасні металеві та дерев’яні конструкції.pdf

Сучасні залізобетонні конструкції

дисципліна

Силабус_Сучасні залізобетонні конструкції.pdf

Енергозбереження та енергоаудит 1

дисципліна

Силабус_Енергозбереження та енергоаудіт 1.pdf

Енергозбереження та енергоаудит 2

дисципліна

Силабус_Енергозбереження та енергоаудіт 2.pdf

Сучасні інженерні мережі та обладнання

дисципліна

Силабус Сучасні інженерні мережі та обладнання.pdf

Технічна експлуатація будівель та споруд

дисципліна

Силабус_Технічна експлуатація будівель та споруд.pdf

Залізобетонні та кам’яні конструкції

дисципліна, курсовий проект

Силабус_Залізобетонні та кам’яні конструкції.pdf    КП_Залізобетонні та кам’яні конструкції _ПіЦБ_М_п.pdf

Металеві конструкції

дисципліна, курсовий проект

силабус_Металеві конструкції.pdf  КП_ Металеві конструкції.pdf

Сейсмостійкість споруд

дисципліна

РП_Сейсмостійкість споруд _М_ПЦБ.pdf

Архітектура промислових будівель

дисципліна, курсовий проект

Архітектура промислових будівель.pdf  КР_Проектування промислової будівлі.pdf

Технологія будівельного виробництва

дисципліна, курсовий проект

СИЛАБУС_Технологія будівельного виробництва.pdf КП_Технологія будівельного виробництва_ ПіЦБ_М_п.pdf

Управління будівництвом та реконструкцією

дисципліна, курсовий проект

силабус Управління будівництвом та реконструкцією.pdf КП_Управління будівництвом та реконструкцією_ПіЦБ_М_н.pdf

Основи проектування сучасних  енергоефективних будівель

дисципліна, курсова робота

 

Основи  науково- педагогічної діяльності 1

дисципліна

СИЛАБУС_Основи науково-педагогічної діяльності.pdf

Основи  науково- педагогічної  діяльності 2

дисципліна

СИЛАБУС_Основи науково-педагогічної діяльності.pdf

Основи  науково- педагогічної  діяльності 3

дисципліна

СИЛАБУС_Основи науково-педагогічної діяльності.pdf

Теорія оболонок

дисципліна

Теорія оболонк.pdf

Реконструкція будівель і споруд

дисципліна, курсова робота

Силабус_Реконструкція будівель і споруд.pdf КР_Реконструкція будівель і споруд_ПіЦБ_М_н.pdf

Фундаменти в особливих умовах

дисципліна,  курсова робота

Силабус Фундаменти в особливих умовах _М_н.pdf КР_Фундаменти в особливих умовах.pdf

Геодезія (спецкурс)

дисципліна

силабус Геодезія (спецкурс).pdf

Управління проектами

дисципліна, курсова робота

силабус Управління проектами.pdf КР_Управління проектами_ПіЦБ_М_п.pdf

Організація експериментальних досліджень

дисципліна

С _ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.pdf

Основи деформаційно-силової моделі опору залізобетону

дисципліна

СИЛАБУС_Основи деформаційно-силової моделі опору залізобетону.pdf

Розрахунок будівельних конструкцій за допомогою чисельно-аналітичного методу граничних елементів

дисципліна

С_РОЗРАХУНОК БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ЧИСЕЛЬНО-АНАЛІТИЧНОГО МЕТОДУ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ_М_ПЦБ — копия.pdf

Надійність і довготривалість будівель та споруд

дисципліна

С_Надійність і довготривалість будівель та споруд.pdf

САПР

дисципліна

силабус_САПР.pdf

Оптимальне проектування будівельних конструкцій

дисципліна

силабус Оптимальне  проектуваня.pdf

Науково-дослідна практика

практика

СИЛАБУС_науково-дослідна практика.pdf

Оформлення магістерської роботи

магістерська робота

МВ_ Оформлення магістерської роботи.pdf