ОПП Економіка будівельного підприємства

Код і назва галузі – 07 Управління та адміністрування

Код і назва спеціальності – 076 Підприємництво та торгівля

Кваліфікація – бакалавр з підприємництва та торгівлі

Кількість кредитів ЄКТС – 240,0

Мова викладання – українська

Зворотній зв'язок –

 

Освітня програма

2019

2020

2022

Проект освітньої програми

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів