ОНП Будівництво та цивільна інженерія (дф)

Код і назва галузі – 19 Архітектура та будівництво

Код і назва спеціальності – 192 Будівництво та цивільна інженерія

Кваліфікація – доктор філософії з будівництва та цивільної інженерії

Кількість кредитів ЄКТС – 240,0

Мова викладання – українська

Зворотній зв'язок – 

 

Освітня програма

2016

2019

2020

2023

Громадське обговорення

 

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів