ОПП Образотворче мистецтво

Код і назва галузі – 02 Культура і мистецтво

Код і назва спеціальності – 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Кваліфікація – бакалавр з образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

Кількість кредитів ЄКТС – 240,0

Мова викладання – українська

Зворотній зв'язок –

 

Освітня програма

2019

 

 

Проект освітньої програми

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів