ОПП Будівництво та цивільна інженерія

Код і назва галузі – 19 Архітектура та будівництво

Код і назва спеціальності – 192 Будівництво та цивільна інженерія

Кваліфікація – бакалавр будівництва та цивільної інженерії

Кількість кредитів ЄКТС – 240,0

Мова викладання – українська

Зворотній зв'язок –

 

Освітня програма

2017

2022

 

Проект освітньої програми

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів