ОПП Будівельна техніка та автомобілі (м)

Код і назва галузі – 13 Механічна інженерія

Код і назва спеціальності – 133 Галузеве машинобудування

Кваліфікація – магістр з галузевого машинобудування

Кількість кредитів ЄКТС – 90,0

Мова викладання – українська

Зворотній зв'язок –

 

Освітня програма

2018

2020

 

Проект освітньої програми

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів