ОПП Економіка будівельного підприємства (м)

Код і назва галузі – 07 Управління та адміністрування

Код і назва спеціальності – 076 Підприємництво та торгівля

Кваліфікація – магістр з підприємництва та торгівлі

Кількість кредитів ЄКТС – 90,0

Мова викладання – українська

Зворотній зв'язок – oklander@ogasa.org.ua  

 

Освітня програма

2019

2021

2022

Проект освітньої програми

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів