ОНП Архітектура та містобудування (дф)

Код і назва галузі – 19 Архітектура та будівництво

Код і назва спеціальності – 191 Архітектура та містобудування

Кваліфікація – доктор філософії з архітектури та містобудування

Кількість кредитів ЄКТС – 240,0

Мова викладання – українська

Зворотній зв'язок – 

 

Освітня програма

2016

2019

2020

Громадське обговорення

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів