ОПП Геоінформаційні системи і технології (м)

Код і назва галузі – 19 Архітектура та будівництво

Код і назва спеціальності – 193 Геодезія та землеустрій

Кваліфікація – магістр з геодезії та землеустрою

Кількість кредитів ЄКТС – 90,0

Мова викладання – українська

Зворотній зв'язок – stadnikov_ht@odaba.edu.ua 

 

Освітня програма

2021

2023

 

Проект освітньої програми

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів