ОПП Графічний дизайн

Код і назва галузі – 02 Культура і мистецтво

Код і назва спеціальності – 022 Дизайн

Кваліфікація – бакалавр з дизайну

Кількість кредитів ЄКТС – 240,0

Мова викладання – українська

Зворотній зв'язок –

 

Освітня програма

2022

 

 

Проект освітньої програми

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів