ОПП Промислове і цивільне будівництво (м)

Код і назва галузі – 19 Архітектура та будівництво

Код і назва спеціальності – 192 Будівництво та цивільна інженерія

Кваліфікація – магістр з будівництва та цивільної інженерії

Кількість кредитів ЄКТС – 90,0

Мова викладання – українська

Зворотній зв'язок – hilodo@edu.org.ua 

 

Освітня програма

2019

2021

2023

Проект освітньої програми

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів