ОПП Менеджмент

Код і назва галузі – 07 Управління та адміністрування

Код і назва спеціальності – 073 Менеджмент

Кваліфікація – бакалавр з менеджменту

Кількість кредитів ЄКТС – 240,0

Мова викладання – українська

Зворотній зв'язок –

 

Освітня програма

2019

 

 

Проект освітньої програми

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів