ОПП Маркетинг (м)

Код і назва галузі – 07 Управління та адміністрування

Код і назва спеціальності – 075 Маркетинг

Кваліфікація – магістр з маркетингу

Кількість кредитів ЄКТС – 90,0

Мова викладання – українська

Зворотній зв'язок – np.sakhatskyi@ogasa.org.ua   

 

Освітня програма

2022

 

 

Проект освітньої програми

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів