ОПП Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Код і назва галузі – 27 Транспорт

Код і назва спеціальності – 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Кваліфікація – бакалавр з транспортних технологій (на автомобільному транспорті)

Кількість кредитів ECTS – 240,0

Мова викладання – українська

Зворотній зв'язок –

 

Освітня програма

2020

2021

 

Проект освітньої програми

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів

Методичне забезпечення ОПП Транспортні технології на автомобільному транспорті