ОПП Управління проектами (м)

Код і назва галузі – 07 Управління та адміністрування

Код і назва спеціальності – 073 Менеджмент

Кваліфікація – магістр з менеджменту

Кількість кредитів ЄКТС – 90,0

Мова викладання – українська

Зворотній зв'язок – mup@ogasa.org.ua 

 

Освітня програма

2022

 

 

Проект освітньої програми

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів