ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 022 ДИЗАЙН  

 

Освітній рівень - перший (бакалаврський) професійний

Обсяг освітнього компоненту – 4,0 кредити ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

 Компоненти

 Силабуси

Біоніка та біодизайн

 

Веб-дизайн 1

 

Веб-дизайн 2

 

Виставковий дизайн

 

Дизайн книги 1

 

Дизайн книги 2

 

Дизайн пакування 1

 

Дизайн пакування 2

 

Дизайн середовища

 

Екодизайн

 

Ергономіка та ергодизайн

 

Етнодизайн

 

Ігровий дизайн 1

 

Ігровий дизайн 2

 

Ландшафтний дизайн

 

Нарисна геометрія. Перспектива і тіні

 

Основи декоративно-ужиткового мистецтва 1

 

Основи декоративно-ужиткового мистецтва 2

 

Рекламний дизайн

 

Техніки друкованої графіки 1

 

Техніки друкованої графіки 2

 

Фото-відеодизайн

 

Художня та матеріальна культура