073 Менеджмент (м)

 ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 073 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Освітній рівень - другий (магістерський) професійний

Обсяг освітнього компоненту – 4,0 кредити ЄКТС

 

 Спеціальні (фахові компоненти)

 Компоненти

Силабуси

Архітектурна колористика

 

Бізнес-аналітика і візуалізація даних

 

Екологічний менеджмент на підприємстві

 

Економічна експертиза об'єктів нерухомості

 

Культурологічні аспекти туристично-рекреаційного середовища

 

Маркетингові комунікації

 

Містобудівний кадастр

 

Організація бізнесу

 

Оцінка маркетингових інновацій

 

Управління природоохоронною діяльністю

 

Управління просторовим розвитком міст

 

Управління якістю