133 Галузеве машинобудування

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  

 

Освітній рівень - перший (бакалаврський) професійний

Обсяг освітнього компоненту – 3,0 кредити ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Безпека на транспорті

 

Електронні системи керування автомобілів

Силабус

Історія інженерної діяльності

 

Основи професійної діяльності

 

Основи технічної діагностики

 

Перевезення опасних вантажів

 

Розумний транспорт

Силабус

Технологічне обладнання підприємств технічного сервісу

Силабус

 

Обсяг освітнього компоненту – 4,0 кредити ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Будівельна механіка та металоконструкції машин

Силабус

Гідро - і пневмоприводи будівельних машин і автомобілів

Силабус

Динаміка і міцність машин

Силабус

Дорожні машини і обладнання

 

Експлуатаційні матеріали

 

Інформаційні системи і технології на транспорті

 

Корозія металів

Силабус

Маніпулятори та промислові роботи

 

Машини для виробництва будівельних матеріалів

 

Механізований інструмент

 

Організація навантажувально-розвантажувальних робіт

Силабус

Основи технічної творчості

 

Технічна експертиза ДТП

 

Технологічні основи машинобудування

Силабус

Трансмісії будівельних машин і автомобілів

Силабус

Транспортна логістика

 

Триботехніка

 

Чисельні методи рішення інженерних задач

Силабус