275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ)  

 

Освітній рівень - перший (бакалаврський) професійний

Обсяг освітнього компоненту – 4,0 кредити ECTS

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Аналіз ефективності логістичних систем

 

Економічні зв'язки та зовнішньо-економічна діяльність на транспорті

Силабус

Інформаційні технології в управлінні міжнародними перевезеннями

Силабус

Комерційна робота на транспорті

Силабус

Логістичні системи міжнародних перевезень

 

Міські та регіональні логістичні системи

 

Організація контейнерних перевезень

Силабус

Організація та безпека дорожнього руху

 

Основи маркетингу

Силабус

Основи наукових досліджень

Силабус

Основи підприємництва

Силабус

Основи теорії систем і управління

 

Проектний аналіз

Силабус

Розумний транспорт і логістика для міст

 

Системи управління транспортом

Силабус

Сучасні технології доставки вантажів

 

Теорія запасів

 

Технічна експертиза ДТП

Силабус

Технічні засоби регулювання дорожнього руху

 

Транспортне планування міст

 

Транспортно-експлуатаційні властивості автомобільних шляхів

 

Транспортно-складські комплекси

 

Трансфер інновацій в логістичних системах

 

Шляхи сполучення та транспортна телематика