ОПП Містобудування (м)

Код і назва галузі – 19 Архітектура та будівництво

Код і назва спеціальності – 191 Архітектура та містобудування

Кваліфікація – магістр з архітектури та містобудування

Кількість кредитів ЄКТС – 90,0

Мова викладання – українська

Зворотній зв'язок – storozhuk_svetlana@odaba.edu.ua 

 

Освітня програма

2020

2021

2022

Проект освітньої програми

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів