Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ є адміністративним підрозділом академії, що входить до складу Центру організації освітнього процесу.
Навчально-методичний відділ координує організацію робот з підготовки і забезпечення навчального процесу академії навчально-методичною документацією, що відповідає змісту навчання, визначеного стандартами вищої освіти.
  1. Забезпечує розробку стандартів академії у відповідності зі Стандартами вищої освіти (Освітні програми, навчальні плани, сила буси та робочі програми навчальних дисциплін).
  2. Розроблює нормативні документи академії з навчально-методичного забезпечення навчального процесу.
  3. Разом з науково-технічною бібліотекою організує роботи з забезпечення всіх дисциплін високоякісними підручниками, навчальними посібниками і методичними розробками.
  4. Сприяє кафедрам у впровадженні в навчальний процес нових інформаційних технологій навчання й ефективних технічних засобів. Розглядає пропозиції, що направлені на поліпшення методичного забезпечення навчального процесу.
  5. Здійснює контроль за складанням та виконанням Плану видання навчально-методичної літератури на черговий рік. Аналізує звіти навчальних структурних підрозділів академії в часті виконання методичної роботи.
  6. Розробляє проекти наказів ректора та розпоряджень проректора з науково-педагогічної роботи щодо вдосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу в академії.
Керівника відділу – Голубова Дар’я Олександрівна, к.т.н., доцент
Методист – Лесняк Марія Олександрівна
Старший інспектор – Шевченко Нора Гурамівна

Нормативно-регуляторне супроводження
Освітні програми академії
Громадське обговорення проектів освітніх програм

 

Навчально-методичне забезпечення

 

1й семестр (1й триместр) 2021-2022 навч. року
АХІ
ІБІ
ІГБЦІ
БТІ
ІБІТ
2й семестр (2й, 3й триместри) 2020-2021 навч. року
АХІ
ІБІ
ІГБЦІ
БТІ
ІБІТ

 

Міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців»

 

Програма

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Частина 1

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Частина 2

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Програма

2023

                   

Частина 1

2023

                   

Частина 2

2023