Вибіркові освітні компоненти

 

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ
  Перший (бакалаврський) рівень  
  Другий (магістерській) рівень  
  Третій (науковий) рівень - доктор філософії  
ЗАГАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ
ЗАГАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ
ЗАГАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ
СПЕЦІАЛЬНІ (ФАХОВІ) КОМПОНЕНТИ
 
022 Дизайн
СПЕЦІАЛЬНІ (ФАХОВІ) КОМПОНЕНТИ
 
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
СПЕЦІАЛЬНІ (ФАХОВІ) КОМПОНЕНТИ
 
076 Підприємництво та торгівля 
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
073 Менеджмент
191 Архітектура та містобудування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
192 Будівництво та цивільна інженерія
075 Маркетинг
076 Підприємництво та торгівля 
 
076 Підприємництво та торгівля
133 Галузеве машинобудування
 
126 Інформаційні системи та технології
191 Архітектура та містобудування 
 
133 Галузеве машинобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
 
144 Теплоенергетика
193 Геодезія та землеустрій
 
191 Архітектура та містобудування
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
 
192 Будівництво та цивільна інженерія
 
 
193 Геодезія та землеустрій
 
 
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
 
 
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)