Specialized academic council D 41.085.01

 

Спеціалізована вчена рада Д 41.085.01

"Спеціалізована вчена рада Д 41.085.01 затверджена наказом №1428 Міністерства освіти і науки України від 15.11.2019 р
 
Строк повноважень: від 15.11.2019р. до 31.12.2020р."

 

Спеціалізованої вченої ради Д 41.085.01 надано право прийому на розгляд і проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями: 05.23.05- будівельні матеріали та вироби; 05.23.01-будівельні конструкції, будівлі та споруди.

Голова ради
д.т.н., проф. КЛИМЕНКО Євген Володимирович (05.23.01)
заступник голови ради
д.т.н., проф. ВИРОВИЙ Валерій Миколайович (05.23.05)
вчений секретар ради
к.т.н., доц. КРОВЯКОВ Сергій Олексійович (05.23.05)

 

за фахом 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди:
 • д.т.н., проф. Азізов Талят Нуредіновіч,
 • д.т.н., проф. Крутій Юрій Сергійович
 • д.т.н., проф. Барабаш Марія Сергіївна,
 • д.т.н., проф. Карпюк Василь Михайлович,
 •  д.т.н., доц. Фомін Володимир Михайлович
 • д.т.н., проф. Сур'янінов Микола Григорович.
за фахом 05.23.05 - будівельні матеріали та вироби:
 • д.т.н., проф. Барабаш Іван Васильович,
 • д.т.н., проф. Ляшенко Тетяна Василівна,
 • д.т.н., проф. Мішутін Андрій Володимирович,
 • д.т.н., проф. Нетеса Микола Іванович,
 • д.т.н., доц. Суханов Володимир Геннадійович
 • д.т.н., проф. Шишкін Олександр Олексійович.
 
 
 
Нормативні документи
Етап 1. Документи для розгляду дис. роботи в раді
Етап 2. Підготовка оголошення. Документи на захист
Етап 3. Документи для МОН України після захисту дисертації
Оголошення про захист дисертацій