Спеціалізована вчена рада Д 41.085.01

 

Спеціалізована вчена рада Д 41.085.01

"Спеціалізована вчена рада Д 41.085.01 затверджена наказом №530 Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 р
 
Строк повноважень: від 06.06.2022 р. до 06.06.2025 р"

 

Спеціалізованої вченої ради Д 41.085.01 надано право прийому на розгляд і проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями: 05.23.05- будівельні матеріали та вироби; 05.23.01-будівельні конструкції, будівлі та споруди.

Голова ради
д.т.н., проф. КРОВЯКОВ Сергій Олексійович (05.23.05)

 

Заступник голови ради
д.т.н., проф. КЛИМЕНКО Євген Володимирович (05.23.01)
д.т.н., проф. ВИРОВИЙ Валерій Миколайович (05.23.05)

 

Вчений секретар ради
к.т.н., доц. КАРПЮК Ірина Анатоліївна (05.23.01)

 

Члени ради
д.т.н., проф. АЗІЗОВ Талят Нуредінович (05.23.01)
д.т.н., проф. БАРАБАШ Марія Сергіївна (05.23.01)
д.т.н., проф. ДАНЧЕНКО Юлія Михайлівна (05.23.05)
д.т.н., проф. КАРПЮК Василь Михайлович (05.23.01)
д.т.н., проф.  КРУТІЙ Юрій Сергійович (05.23.01)
д.т.н., проф. ЛЯШЕНКО Тетяна Василівна (05.23.05)
д.т.н., проф. НЕТЕСА Микола Іванович (05.23.05)
д.т.н., проф. СУР’ЯНІНОВ Микола Георгійович (05.23.01)
д.т.н., доц. СУХАНОВ Володимир Геннадійович (05.23.01)

 

Нормативні документи
Етап 1. Документи для розгляду дис. роботи в раді
Етап 2. Підготовка оголошення. Документи на захист
Етап 3. Документи для МОН України після захисту дисертації
Оголошення про захист дисертацій