Speciality and educational program

Educational and professional programs:

  

Higher education Branch of knowledge Specialty Program
Master 07 Management and administration 076 Entrepreneurship, trade and stock-taking activities 076- Program

 

Master

 

12 Information Technology

122 Computer Science

126 Information systems and technologies

122- Program

126- Program

Master 19 Architecture and construction

194 Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies

193 Geodesy and land management

191 Architecture and Urban Development

 

192 Construction and civil engineering 

194- Program

193 - Program. Land management. and a cadastre

191- The program. Arch of buildings and structures

191- The program. Design of the arch environment

191- The program. Urban planning

192- The program. Industrial and civil. construction

Bachelor 12 Information Technology 126 Information systems and technologies  126- Program

Bachelor

19 Architecture and construction

191 Architecture and Urban Development

192 Construction and civil engineering

194 Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies

193 Geodesy and land management

191- Program

192- Program

194- Program

193- Program

 

 

Освітньо-професійні програми:

  

Ступінь вищої освіти Галузь знань Спеціальність Програма
Магістр 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  076- Програма

 

Магістр

 

12 Інформаційні техноології

122 Комп'ютерні науки

126 Інформаційні системи та технології

122- Програма

126- Програма

Магістр 19 Архітектура та будівництво

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

193 Геодезія та замлеустрій 

191 Архітектура та містобудування 

 

 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

194 - Програма

193 - Програма Землеустр. та кадастр

191- Програма Арх-ра будівель та споруд

191- Програма Дизайн арх-го середовища

191- Програма Містобудування

192- Програма Промислове та цив. буд-во

Бакалавр 12 Інформаційні техноології 126 Інформаційні системи та технології  126- Програма

Бакалавр

19 Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування 

192 Будівництво та цивільна інженерія

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 

193 Геодезія та замлеустрій 

191- Програма

192- Програма

194- Програма

193- Програма