Образовательная деятельность

Освітньо-професійні програми:

  

Ступінь вищої освіти Галузь знань Спеціальність Програма
Магістр 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  076- Програма

 

Магістр

 

12 Інформаційні техноології

122 Комп'ютерні науки

126 Інформаційні системи та технології

122- Програма

126- Програма

Магістр 19 Архітектура та будівництво

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

193 Геодезія та замлеустрій 

191 Архітектура та містобудування 

 

 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

194 - Програма

193 - Програма Землеустр. та кадастр

191- Програма Арх-ра будівель та споруд

191- Програма Дизайн арх-го середовища

191- Програма Містобудування

192- Програма Промислове та цив. буд-во

Бакалавр 12 Інформаційні техноології 126 Інформаційні системи та технології  126- Програма

Бакалавр

19 Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування 

192 Будівництво та цивільна інженерія

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 

193 Геодезія та замлеустрій 

191- Програма

192- Програма

194- Програма

193- Програма