Освітня діяльність

Галузь знань Спеціальність Освітня програма
Освітній рівень - перший (бакалаврський)
02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка будівельного підприємства
12 Інформаційні технології 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Будівельна техніка та автомобілі

14 Електрична інженерія

 

144 Теплоенергетика

Муніципальна та промислова теплоенергетика і енергозбереження

Енергетичний менеджмент та інжиніринг енергосистем

19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія


Адитивні технології 

193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
27 Транспорт

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Транспортні технології на автомобільному транспорті
Освітній рівень - другий (магістерський)
Освітньо-професійні програми
02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво 
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент і адміністрування
Управління проектами
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Будівельна техніка та автомобілі
19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування Архітектура будівель і споруд
Дизайн архітектурного середовища
Містобудування
Реконструкція та реставрація архітектурних об’єктів
192 Будівництво та цивільна інженерія


Автомобільні дороги і аеродроми та транспортні системи

Автомобільні дороги та аеродроми
Архітектурно-будівельний інжиніринг
Водопостачання та водовідведення
Міське будівництво та господарство
Мости і транспортні тунелі
Організація технічного нагляду в будівництві
Промислове і цивільне будівництво
Теплогазопостачання і вентиляція

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Інформаційні технології в промисловому та цивільному будівництві

Адитивні технології

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія

Землеустрій та кадастр

Геоінформаційні системи і технології

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Освітньо-наукові програми
19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування Архітектура будівель і споруд
192 Будівництво та цивільна інженерія Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Теплогазопостачання і вентиляція
Промислове і цивільне будівництво

Освітній рівень - третій (доктор філософії)

Освітньо-наукові програми

19 Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерській) рівень

Третій (науковий) рівень - доктор філософії

ЗАГАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ

ЗАГАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ

ЗАГАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ

СПЕЦІАЛЬНІ (ФАХОВІ) КОМПОНЕНТИ

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

СПЕЦІАЛЬНІ (ФАХОВІ) КОМПОНЕНТИ

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

СПЕЦІАЛЬНІ (ФАХОВІ) КОМПОНЕНТИ

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

073 Менеджмент

073 Менеджмент

073 Менеджмент

075 Маркетинг

075 Маркетинг

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

126 Інформаційні системи та технології

126 Інформаційні системи та технології

126 Інформаційні системи та технології

133 Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

144 Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

191 Архітектура та містобудування

191 Архітектура та містобудування

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

192 Будівництво та цивільна інженерія

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)