Навчальна частина

Відділ моніторингу та якості освіти

Навчальна частина

 

Навчальна частина є структурним підрозділом Академії, через який здійснюється організація, керівництво і контроль за навчальним процесом.

 

У своїй діяльності навчальна частина керується Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» та іншими законодавчими і нормативними актами, наказами МОНмолодьспорт України щодо вищої освіти.

 

Навчальна частина здійснює координацію діяльності структурних навчальних підрозділів і робочих органів академії навчально-методичного спрямування: деканатів інститутів і факультетів, кафедр, навчально-аналітичного відділу, методичного відділу, Методичної ради академії та методичних комісій.

 

Навчальною частиною академії розробляється і постійно вдосконалюється система моніторинг навчального процесу. Здійснюється контроль ефективності та якості навчального процесу. Проводяться семінари та виробничі наради з питань планування та організації навчально-методичної роботи з працівниками деканатів, кафедр та іншими структурними підрозділами Академії.

 

З метою забезпечення належного контролю за проведенням екзаменаційних сесій і оперативного реагування на можливі факти порушень і зловживань, а також надання інформаційної та методичної допомоги студентам, викладачам та іншим категоріям громадян організовано роботу консультативної телефонної лінії навчальної частини по телефону 729-85-53.

- впровадження в діяльність навчальних підрозділів університету нових підходів до організації навчального процесу;

 

- підготовка проектів наказів, розпоряджень і планів заходів пов'язаних з навчальним процесом. Оперативний контроль за їх виконанням;

 

- складання розкладу навчальних занять, доведення до відома деканатів і кафедр і контроль за його виконанням. Координація раціонального використання навчальних приміщень (аудиторного фонду академії);

 

- планування і організація проведення навчальних, технологічних і професійних практик;
організація роботи Державних екзаменаційних комісій за всіма напрямами та спеціальностями. Підведення результатів і аналіз роботи ДЕК;

 

- замовлення, отримання, зберігання і видача документів про освіту і студентських квитків;

 

- облік погодинної оплати праці викладачів та контроль за звітністю з цього питання;
- облік чисельності і рух контингенту студентів;

 

- оперативний контроль успішності студентів, узагальнення та аналіз матеріалів за результатами екзаменаційних сесій і відвідування занять студентами.

 

- контроль за трудовою дисципліною професорсько-викладацького складу пов'язаної з навчальним процесом.

 

- контроль стану навчально-методичної та обліково-звітної документації на кафедрах

 

- введення в навчальних підрозділах академії уніфікованих форм документів МОНмолодьспорт України супроводжують навчальний процес з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації;

 

- робота з підготовки статистичних та інших звітів, звітних доповідей ректора, проректора з навчальної роботи.