Репозиторій OSACEAeR

OSACEAeR - Odessa State Academy of Civil Engineering
and Architecture electronic Repository

Репозиторій OSACEAeR це електронний архів, який забезпечує довготривале зберігання, поширення та безкоштовний доступ з будь-якої точки Землі до повнотекстових публікацій наукового і освітнього призначення.

Для зручного використання електронного архіву документів, Репозиторий розділений на наступні розділи: інститути, факультети, матеріали конференцій, тривалі видання академії (Вістник ОДАБА, тощо), статті вчених ОДАБА, дипломні роботи студентів ОДАБА і автореферати та дисертації.

Допускаються до розміщення лише: підручники, навчальні посібники, монографії, автореферати, дисертації, статті, дипломні роботи студентів ОДАБА. При першому розміщенні своєї роботи укладається «Договір Приєднання» (про передачу невиключного прав на використання твору у Репозіторії).

  1. Адреса сайту - http://mx.ogasa.org.ua/

Процес розміщення робіт у Репозиторії:

Для розміщення в академічному Репозиторії OSACEAeR копій наукових публікацій викладачів, дипломних робіт студентів, авторефератів, дисертацій, навчальних посібників, монографій та підручників необхідно надати:

  • повнотекстовий документ роботи у форматі word або pdf (усі креслення у форматі пдф,dwg);
  • до повнотекстового документу окремо надати повну назву інституту, факультету, кафедри, бібліографічний опис роботи(ПІБ авторів, видавництво, назва журналу, або матеріалів конференції, рік, сторінки), анотацію, ключові слова.
Репозиторій OSACEAeR входить в перелік електронних архівів України:

Бібліотека Вернадського   Пан Бібліотекар

Матеріали, розміщені у Репозиторії, допускається використовувати виключно в некомерційних цілях з обов'язковим зазначенням ідентифікатора запису (унікальний адреса, яка однозначно визначає необхідний документ у Репозиторії).

З питань розміщення своїх робіт в Репозиторий звертайтеся до адміністрації бібліотеки, або за e-mail: bib@ogasa.org.ua.