Наукові напрями керівників аспірантів за спеціальністю 192

Наукові напрями керівників здобувачів третього (освітньо-наукового)

 рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Прізвище ім`я по батькові

Ступінь, звання

Науковий напрям

Азізов Талят Нуредінович

д.т.н., професор

Робота залізобетонних елементів з тріщинами при крученні.

Арсірій Василь Анатолійович

д.т.н., професор

Підвищення продуктивності та ефективності гідро- і аеросистем за рахунок візуальної діагностики та вдосконалення динамічних процесів з розробкою концепції заміни хаосу турбулентності на модель структури потоків.

Бабій Ігор Миколайович

к.т.н., доцент

Розробка  організаційно-технологічних рішень влаштування тепло- та звукоізоляції конструкцій будинків.

Барабаш Іван Васильович

д.т.н., професор

Механохімічна активація мінеральних в’яжучих.

Вировой Валерій Миколайович

д.т.н., професор

Структуроутворення, міцність та руйнування будівельних композиційних матеріалів та конструкцій.

Галушко Валентина Олександрівна

д.т.н., доц.

Розробка та удосконалення технології реконструкції та відновлення будівель i споруд.

Дзюба Сергій Володимирович

к.т.н., доцент

Реабілітація металевих конструкцій з використанням фібропластикових матеріалів.

Закорчемний Юрій Орестович

к.т.н., доцент

Покращення експлуатаційних характеристик і довговічності будівельних матеріалів та підвищення енергоефективності будівель.

Клименко Євгеній Володимирович

д.т.н., професор

Оцінювання, прогнозування та регулювання технічного стану будівельних конструкцій, будівель та споруд в цілому.

Карпюк Василь Михайлович

д.т.н., професор

Моделювання нелінійної роботи залізобетонних конструкцій

Ісаєв Володимир Федорович

к.т.н., доцент

Енергозбереження в системах вентиляції і кондиціонування повітря.

Керш Володимир Якович

к.т.н., професор 

Розробка і оптимізація теплозвукоізолюючих матеріалів.

Ковров Анатолій Володимирович

к.т.н., професор

Управління напружено-деформованим станом залізобетонних конструкцій.

Коробко Оксана Олександрівна

д.т.н., доцент

Підвищення ефективності використання будівельних конструкцій за рахунок раціонального призначення їх конструктивних рішень з урахуванням ролі матеріалу.

Кровяков Сергій Олексійович

д.т.н., доцент

Покращення якості і підвищення довговічності бетонів для транспортних і тонкостінних гідротехнічних споруд.

Крутій Юрій Сергійович

д.т.н., професор

Розробка аналітичних методів розрахунку будівельних конструкцій зі змінними параметрами.

Луцкін Євген Сергійович

к.т.н., доцент

Розробка наукових основ отримання комплексно-активованих композитів з використання експериментально-статистичного моделювання.

Мартинов Володимир Іванович

д.т.н., доцент

Фізична природа структуроутворення композиційних будівельних матеріалів

Менейлюк Олександр Іванович

д.т.н., професор

Розробка і вдосконалення технології та організації будівництва, просування і популяризація інновацій.

Мішутін Андрій Володимирович

д.т.н., професор

Підвищення довговічності бетонів тонкостінних гідротехнічних і транспортних споруд.

Митинський Василь Михайлович

к.т.н., доцент

Влаштування фундаментів будинків  і споруд при новому будівництві I реконструкції в складних умовах

Мурашко Олексій Володимирович

к.т.н., доцент

Сейсмостійкість та надійність будівель та споруд. Оцінювання, обстеження та чисельне моделювання.

Неутов Степан Пилипович

к.т.н., доцент

Підвищення надійності і довговічності залізобетонних конструкцій зі сталефібробетону.

Петраш Віталій Дем’янович

д.т.н., професор

Вдосконалення традиційних та створення нових систем опалення та теплопостачання на основі теплонасосних технологій з використанням сонячної, ґрунтової енергії, теплоти вихідних та відпрацьованих водних і повітряних потоків.

Прогульний Віктор Йосипович

д.т.н., професор

Інтенсифікація споруд водопостачання комунального та промислового призначення.

Сур’янінов Миколай Георгійович

д.т.н., професор

Метод граничних елементів в розрахунках будівельних конструкцій.  Аналітичні, комп'ютерні та експериментальні дослідження сталефібробетонних конструкцій.

Хлицов Микола Володимирович

к.т.н., доцент

Розробка ефективних теплозахисних композиційних матеріалів на основі результатів моделювання фізичних процесів в структурно неоднорідних матеріалах.

Шинкевич Олена Святославівна

д.т.н., професор

Розробка науково-теоретичних  основ  отримання низькоенергоємних екологічно безпечних композитів  з використанням  комп’ютерного  матеріалознавства.