Науково-дослідна частина

Інститут геотехніки ім. В.Н. ГолубковаНДЛ з випробувань будівельних виробів і матеріалівНДЛ «Геодезичне забезпечення будівництва


Конкурс проектів наукових робіт та розробок молодих вчених за 2020 рік

 


Науково-дослідна частина
тел./факс 732-32-01
Контактні особи:

 
Ректор академії, к.т.н., проф. Ковров Анатолій  Володимирович

 

Проректор з НР, д.т.н., доц. Кровяков Сергій Олексійович (048) 723-49-37

 

Начальник НДЧ, к.т.н., доц. Петричко Світлана Миколаївна (048) 723-34-44

 

Провідний економіст НДЧ, Яровенко Вікторія Федорівна (048) 729-86-35

 


Науково-дослідна частина (НДЧ) об'єднує і координує науково-технічний потенціал усіх фахівців і учених ОДАБА.

 

Ми пропонуємо виконання проектних, науково-технічних, пошукових робіт, обстежень та експертиз будівель, споруд, земельних ділянок, інженерних мереж та інших об'єктів архітектури.

 

Геодезія, дослідження і проектування основ і фундаментів:

 

- геодезичні знімання, розмічувальні роботи, спостереження за осіданням, зсувами, кренами споруд;
- інженерно-геологічні дослідження, оцінку технічного стану і проведення випробувань фундаментів всіх типів;
- розробка і експертиза проектних рішень улаштування і підсилення фундаментів;
- дослідження властивостей ґрунтів, оцінка стійкості схилів;
  Детальніше...
 
Проектування і обстеження інженерних мереж і систем:

 

- технічний аудит в інженерних споруд і мереж;
- проектування інженерних мереж і систем;
- дослідження роботи теплових пунктів;
- підвищення ефективності опалювально-вентиляційних систем;
- розробка рекомендацій щодо інтенсифікації водопровідних споруд;
Детальніше...
 
Розробка і впровадження енергозберігаючих систем і технологій

 

- енергетичне обстеження будівель і розробка енергетичного паспорту;
- впровадження сонячних систем гарячого водопостачання, теплових насосів;
- підвищення теплозахисних властивостей будівель
; Детальніше...

 

Розробка спеціальних розділів проектів, вдосконалення технологій:

 

- розробка проектів організації будівництва і проектів виконання робіт;
- вибір ефективних рішень будівництва та реконструкції;
- розробка і удосконалення технології утеплення
; Детальніше..

 

Дослідження будівельних матеріалів:

 

- дослідження властивостей і випробування будівельних матеріалів всіх типів;
- розробка складів бетонів, розчинів, сухих сумішей;
- проведення натурних та обчислювальних експериментів;
- вдосконалення технологій виробництва будівельних матеріалів і конструкцій;
Детальніше..
 
Землевпорядкування і кадастрові роботи

 

 - Проведення топографо-геодезичних і картографічних робіт;
- Складання окремих видів документації із землеустрою та документації з оцінки земель (крім експертної грошової оцінки земельних ділянок), виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, проведення інвентаризації земель, перевірка якості ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень при здійсненні землеустрою;
- Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок усіх форм власності та цільового призначення.

 

Послуги в галузі економіки та управління в будівництві:

 

- складання кошторисних планів та супровідної документації;
- економічна діагностика підприємств, інвестиційний аналіз;
- рекламний менеджмент;
- брендінг;
Детальніше...
 
Послуги в галузі житлово-комунального господарства

 

 - розробка методик підвищення якості експлуатації житлової забудови;
- моніторинг міської забудови
- підвищення кваліфікації співробітників галузі житлово-комунального господарства
- дослідження міського середовища.

 


У рамках НДЧ функціонують спеціалізовані науково-дослідні інститути і лабораторії, які очолюють провідні вчені академії:

 

- Інститут геотехніки ім. В.Н.Голубкова - директор, к.т.н., проф. Новський О.В., (т. 729-85-39), зав. лабораторією «Основи, фундаменти і підземні споруди», с.н.с. Кущак С.І. (729-86-41) зав. лабораторією «Геотехнічний моніторинг», к.т.н., доц. Мітінський В.М . (729-86-18);

 

- Інститут «Проектування та обстеження будівель і конструкцій», директор, д.т.н., проф. Дорофєєв В.С.

 

- Науково-дослідна лабораторія «Конструкції з металу, дерева і пластмас», зав. лабораторією д.т.н., проф. Стоянов В.В.

 

- Науково-дослідна випробувальна лабораторія будівельних матеріалів і виробів. зав. лабораторією к.т.н., проф. Заволока М.В. (33-52-73)

 

- Лабораторія геодезичного забезпечення будівництва та експлуатації інженерних споруд, зав. лабораторією, к.т.н., проф. Нахмуров О.М.,

 

- Комплексна лабораторія з вишукувань, обстеження та паспортизації споруд водного транспорту, зав. лабораторією, д.т.н., проф. Мішутін А.В.

 

- Відділ комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, зав. відділом к.т.н., доц. Попов О.О.

 

Науково-дослідні інститути та лабораторії академії