Перелік освітніх програм

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ АКАДЕМІЇ
Галузь знань
Спеціальність
Освітня програма
Освітній рівень - перший (бакалаврський)
02 Культура і мистецтво
022 Дизайн
Графічний дизайн
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Образотворче мистецтво
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Менеджмент
075 Маркетинг
Маркетинг
076 Підприємництво та торгівля
Економіка будівельного підприємства
12 Інформаційні технології
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні системи та технології
13 Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
Будівельна техніка та автомобілі
14 Електрична інженерія
144 Теплоенергетика
Енергетичний менеджмент та інжиніринг енергосистем
19 Архітектура та будівництво
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та містобудування, у тому числі профілізації:
   - Архітектура будівель та споруд;
   - Дизайн архітектурного середовища;
   - Містобудування;
   - Реставрація архітектурних об'єктів
192 Будівництво та цивільна інженерія
Будівництво та цивільна інженерія, у тому числі профілізації:   

   - Автомобільні дороги та аеродроми   

   - Адитивні технології 

    - Архітектурно-будівельний інжиніринг   

   - Водопостачання та водовідведення   

   - BIM-технології у ПЦБ

   - Девелопмент будівництва   

   - Конструювання в промисловому та цивільному будівництві   

   - Менеджмент будівельних проєктів

   - Мости і транспортні тунелі

   - Міське будівництво та господарство   

   - Промислове і цивільне будівництво  

   - Теплогазопостачання і вентиляція   

   - Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 

   - Організація технічного нагляду в будівництві.

193 Геодезія та землеустрій
Геодезія та землеустрій, у тому числі профілізації:

     - Землеустрій та кадастр

     - Геодезія   

     - Геоінформаційні системи і технології.

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, у тому числі профілізації:

   - Гідротехнічне будівництво 

   - Раціональне використання та охорона водних ресурсів 

   - Гідромеліорація.

27 Транспорт
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Транспортні технології на автомобільному транспорті
Освітній рівень - другий (магістерський)
Освітньо-професійні програми
02 Культура і мистецтво
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Образотворче мистецтво 
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Логістика
Менеджмент і адміністрування
Управління проектами
075 Маркетинг
Маркетинг
076 Підприємництво та торгівля 
Економіка будівельного підприємства 
13 Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
Будівельна техніка та автомобілі
19 Архітектура та будівництво
191 Архітектура та містобудування
Архітектура будівель і споруд
Дизайн архітектурного середовища
Містобудування
Реставрація архітектурних об’єктів
192 Будівництво та цивільна інженерія


Автомобільні дороги та аеродроми
Архітектурно-будівельний інжиніринг
Водопостачання та водовідведення
Міське будівництво та господарство
Мости і транспортні тунелі
Організація технічного нагляду в будівництві
Промислове і цивільне будівництво
Теплогазопостачання і вентиляція
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Інформаційні технології в промисловому та цивільному будівництві
Адитивні технології
193 Геодезія та землеустрій
 
Геодезія
Землеустрій та кадастр
Геоінформаційні системи і технології
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Освітньо-наукові програми
19 Архітектура та будівництво
191 Архітектура та містобудування
Архітектура будівель і споруд
192 Будівництво та цивільна інженерія
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Теплогазопостачання і вентиляція
Промислове і цивільне будівництво
Освітній рівень - третій (доктор філософії)
Освітньо-наукові програми
07 Управління та адміністрування
076 Підприємництво та торгівля 
Підприємництво та торгівля
19 Архітектура та будівництво
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
Будівництво та цивільна інженерія