Спеціальності підготовки


Спеціальності підготовки

 

Архітектурно-художній інститут


Будівельно-технологічний інститут 

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія освітні програми:


Інженерно-будівельний інститут

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія  освітні програми:


Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія освітні програми:

Спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  освітні програми:

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Спеціальність 144 Теплоенергетика

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)


Інститут бізнесу та інформаційних технологій

Спеціальність 073 Менеджмент освітні програми

Спеціальність 075 Маркетинг

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітня програма  «Економіка будівельного підприємства»