Спеціальності підготовки


Спеціальності підготовки

 

Архітектурно-художній інститут


Будівельно-технологічний інститут 

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія освітні програми:


Інженерно-будівельний інститут

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія  освітні програми:


Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія освітні програми:

Спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  освітні програми:

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Спеціальність 144 Теплоенергетика

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)


Інститут бізнесу та інформаційних технологій

Спеціальність 073 Менеджмент освітні програми

Спеціальність 075 Маркетинг

Спеціальність 076 Підприємництво і торгівля

 «Економіка будівельного підприємства»