Відділ міжнародних зв'язків


Основною метою діяльності відділу міжнародних зв'язків є встановлення і зміцнення дружніх і партнерських відносин з іноземними закладами вищої освіти і виробничими організаціями, задля інтеграції у світовий освітній і науковий простір.
  
Напрями діяльності відділу міжнародних зв'язків:
 
  • Здійснення підготовки, моніторингу та організації виконання міжнародних угод, відряджень за кордон працівників і студентів, прийом іноземних делегацій.
  • Супровід програм академічної мобільності, забезпечення реалізації міжнародних наукових, освітніх грантів і стипендіальних програм.
  • Допомога і консультування з навчання в іноземних закладах вищої освіти, інформування стосовно актуальних освітніх і наукових програм для студентів та викладацькому складу.
  • Координація діяльності структурних підрозділів ОДАБА з питань міжнародного співробітництва.
  • Здійснення інформаційної та рекламної роботи з метою розширенню географії міжнародних зв'язків ОДАБА.

КОНТАКТИ
Пандас Анастасія Валеріївна, к.е.н., доц.
керівник відділу міжнародних звязків ОДАБА

вул. Дідріхсона 4, м. Одеса, Україна, 65029
тел.: +38 (048) 729-85-48
E-mail: intercom@ogasa.org.ua
www.facebook.com/intercomogasa