Наукові школи


Наукові школи Одеської державної академії будівництва та архітектури
 
Наукова школа «Структуроутворення, міцність та руйнування будівельних композиційних матеріалів та конструкцій».
Школу очолює д.т.н., проф. Вировой В.М.
До складу школи входять 4 доктора наук, 8 кандидатів наук, здобувачі освіти.

 

Пріоритетним напрямом досліджень наукової школи є підвищення ефективності, довговічності та безпеки функціонування будівельних виробів та конструкцій. Використання структурного матеріалознавства як наукового підходу до проектування та виробництва будівельних композиційних матеріалів дозволяє вирішувати практичні задачі, пов’язані з поліпшенням рівня фізико-технічних властивостей  призначених для роботи в складних умовах експлуатації матеріалів. Безпека функціонування виробів та конструкцій вимагає визначення елементів структури, які забезпечують можливість самоорганізації матеріалу на різних структурних рівнях. Виявлення факторів направленого отримання таких елементів є актуальною задачею.

 

Структурний підхід вимагає відмови від базових моделей парадигми неструктурованого середовища. Конструкцію раціонально розглядати в межах її матеріального наповнення та вивчати властивості матеріалу з урахуванням його конструктивного оформлення. Накопичення та продукування знань про життєвий цикл активних елементів структури дозволить розширити можливості підвищення зовнішньої та внутрішньої безпеки конструкцій. Різноманіття і багатовекторність структурних перетворень ставить задачі спільних досліджень проектувальників, конструкторів, технологів та матеріалознавців для отримання раціональних за видом, конструктивним рішенням та матеріальною насиченістю будівельних виробів та конструкцій.  
 
 
Наукова школа «Розробка та удосконалення технології та організації будівельних та ремонтно-відновлювальних робіт».
Школу очолює д.т.н., проф. Менейлюк О.І. До складу школи входять 4 доктора наук, 15 кандидатів наук, здобувачі освіти.

 

Пріоритетними напрямами досліджень наукової школи є:
- розробка та впровадження нових фасадних систем для зниження витрат на енергозабезпечення будівель та споруд (отримано патенти на винаходи та заплановані до подачі нові заявки на патенти);
- розробка та впровадження нових технологій та обладнання для захисту підземного простору від забруднення (згідно отриманому патенту), в тому числі водних об’єктів.
 
Наукова школа «Розрахункові моделі силового опору складно напружених прогінних залізобетонних конструкцій з урахуванням дії статичного ступенево зростаючого, тривалого та малоциклового навантаження високих рівнів».
 
Школу очолює д.т.н., проф. Карпюк В.М. До складу школи входять 2 доктора наук, 9 кандидатів наук, здобувачі освіти.

 

Перспективами розвитку наукового напряму є вдосконалення інженерних методів розрахунку міцності похилих перерізів балкових конструкцій з урахуванням дії вказаних навантажень, а також впровадження результатів досліджень у практику проектування, реконструкції та підсилення прогінних залізобетонних конструкцій при вдосконаленні норм проектування та в навчальний процес.
 
 
Наукова школа «Забезпечення довговічності бетонів гідротехнічних і транспортних споруд».
 
Школу очолює д.т.н., проф. Мішутін А.В. До складу школи входять 3 доктора наук, 6 кандидатів наук, здобувачі освіти.

 

Пріоритетними напрямами досліджень наукової школи є створення методів і практичних прийомів покращення механічних властивостей і підвищення довговічності бетонів для гідротехнічних і транспортних споруд, зокрема для жорстких дорожніх покриттів, плавучих залізобетонних споруд, водопропускних споруд тощо. Гідротехнічна галузь є стратегічною для України, а більшість гідротехнічних і портових споруд в країні мають вік більше 40 років. Відповідною актуальною науковою проблемою залишається розробка матеріалів для відновлення і ремонту даних споруд. З врахуванням того, що Україна є однією з небагатьох країн світу, яка володіє технологією залізобетонного суднобудування, важливим напрямом залишається розробка матеріалів для залізобетонних плавучих споруд.
 
Наукова школа «Високоефективне енерго-екологічне теплопостачання на основі низькотемпературних джерел і теплонасосних технологій».

 

Школу очолює д.т.н., проф. Петраш В.Д. До складу школи входять 2 доктора наук, 8 кандидатів наук, здобувачі освіти.

 

Для наукової школи пріоритетним напрямом досліджень є розробка нових підходів та методів розрахунку систем опалення з використанням результатів критичного аналізу відомих фізичних та математичних моделей для високоефективного теплопостачання на основі інтегрованої енергії газоповітряних та водних потоків в якості низькотемпературних джерел теплоти.
 
Наукова школа «Економіка будівельного підприємства». Школу очолює д.т.н. проф. Окландер Т.О. До складу школи входять 8 докторів наук, 25 кандидатів наук, здобувачі освіти.

 

Основними темами досліджень наукової школи є:

 

- механізм інформаційного забезпечення  сталого розвитку підприємств будівельного комплексу  регіону;
- науково-економічне забезпечення розвитку промислового та цивільного будівництва в сільській місцевості України;
- ефективний розвиток виробничо-господарської діяльності  підприємств  трансформаційної економіки.
 
Структура наукових шкіл постійно вдосконалюється в залежності від актуальних потреб галузі, результатів діяльності наукових колективів, а також з врахуванням розвитку кадрового потенціалу академії.