Наукові напрями керівників за спеціальністю 076

Наукові напрями керівників здобувачів

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля»

 

Прізвище ім`я по батькові

Ступінь, звання

Науковий напрям

Ажаман Ірина Анатоліївна

Доктор економічних наук,

професор

Управління інноваційним розвитком менеджменту і маркетингу в галузі будівництва

Окландер Тетяна Олегівна

Доктор економічних наук,

професор

Підприємництво, маркетингова діяльність, економіка будівельного підприємства

Станкевич Ірина Володимирівна

Доктор економічних наук,

 професор

Управління діяльністю сучасних підприємств та організацій в умовах цифрової трансформації бізнесу

Сахацький Микола Павлович

Доктор економічних наук,

професор

Суспільні науки спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» з менеджменту і маркетингу будівельної та аграрної економіки