Аспірантам


 

 
Соціальна допомога аспірантам
психолог-консультант
 
Бикова Світлана Валентинівна
 
067-519-29-29
 
byikova@ukr.net

Наукові напрями керівників аспірантів за спеціальністю 192

Наукові напрями керівників аспірантів за спеціальністю 191

Положення третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Участь викладачів ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» у міжнародних проектах

Співставлення публікацій здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (аспірантів) і наукових керівників за ОНП 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (на 2020/2021 навчальний рік)

Співставлення публікацій здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (аспірантів) і наукових керівників за ОНП ОНП 191 «Архітектура та містобудування» (на 2020/2021 навчальний рік)

Співставлення публікацій здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (аспірантів)  і наукових керівників за ОНП 076 «Підприємництво та торгівля» (на 2023/2024 навчальний рік)