Рада молодих вчених

Рада молодих вчених
 
Рада молодих вчених Одеської державної академії будівництва та архітектури є добровільною, самостійною громадською організацією, що створена з метою сприяння рішенню наукових проблем, максимальному використанню наукового потенціалу молоді, професійному становленню починаючих науковців, а також з метою захисту соціальних інтересів молодих вчених, здобувачів освіти і фахівців.
 
Склад президії ради молодих вчених ОДАБА:

 

 

 

 

Голова Ради молодих вчених академії,

к.т.н., Сьоміна Юлія Анатолівна

Заступник голови Ради молодих вчених, голова Ради молодих вчених  Інституту гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії,

к.т.н. Рубцова Юлія Олександрівна

 

 

Голова Ради молодих вчених Навчально-наукового інституту Бізнесу та інформаційних технологій,

к.т.н., доцент Пандас Анастасія Валеріївна

 

 

Голова Ради молодих вчених Будівельно-технологічного інституту,

к.т.н., доцент Даниленко Анна Віліянівна

Голова Ради молодих вчених Архітектурно-художнього інституту,

к.т.н. Гриньова Ірина Іванівна

Голова Ради молодих вчених Інженерно-будівельного інституту,

к.т.н., доцент Малахов Віктор Валерійович

 

У своїй діяльності Рада молодих вчених ОДАБА керується Конституцією та законами України, наказами Міністерства освіти і науки України та відповідно до чинного законодавства (Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність» тощо), Статуту ОДАБА, Положення про Вчену Раду ОДАБА, рішень Вченої ради ОДАБА, наказів та розпоряджень ректора та Положення про Раду молодих вчених ОДАБА.

 

Рада молодих вчених ОДАБА щорічно сприяє проведенню наступних заходів:

 

  • 1-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей;
  • Всеукраїнська конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Нові матеріали та технології у будівництві»;
  • Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Фізичні процеси в енергетиці, екології та будівництві».
  • видання Збірки студентських наукових праць ОДАБА за поточний навчальний рік.

 

Рада молодих вчених ОДАБА залучається до розроблення пропозицій щодо вдосконалення освітньо-наукових програм підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти, займається інформуванням молодих науковців про умови проведення Міністерством освіти і науки України та іншими державними і міжнародними організаціями та закладами наукових конференцій, програм, семінарів, конкурсів тощо.
 
Контакти:

 

тел.: 093-55-13-280 ­– Сьоміна Юлія Анатоліївна, голова РМВ ОДАБА
 063-05-05-689 – Рубцова Юлія Олександрівна, заступник голови РМВ ОДАБА     
Facebook
 
Положення про раду молодих вчених
Про діяльність ради молодих вчених у 2016-2020 рр.