Правила вступу


2024 рік 

Правила прийому до аспірантури та докторантури ОДАБА в 2024 році


2023 рік 

Правила прийому до аспірантури та докторантури ОДАБА в 2023 році

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності «192 Будівництво та цивільна інженерія»

2022 рік 
Рейтинговий список вступників на ступінь вищої освіти Доктор філософіі
  • за державним замовленням - скачати
  • за кошти фізичний та/або юридичних осіб - скачати
Обсяг державного замовлення в 2022 році

Програми вступних випробувань
для здобуття ступеню вищої освіти Доктора філософії
Спеціальність Фахове випробування зі спеціальності Вступне випробування з іноземної мови Додаткове фахове вступне випробування
зі спеціальності
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність скачати скачати  
191 Архітектура та містобудування скачати скачати  
192 Будівництво та цивільна інженерія скачати скачати скачати 

Вартість навчання в аспірантурі в 2022 році 

Склад комісій та дати вступних іспитів до аспірантури в 2022 році


2021 рік 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ТА ВИПРОБУВАНЬ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Назва спеціальності Істип з іноземної мови Фахових іспит
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність скачати скачати
191 Архітектура та містобудування скачати скачати
192 Будівництво та цивільна інженерія скачати скачати

 

Правила прийому до Одеської державної академії будівництва та архітектури в 2021 році

ВАРТІСТЬ НАЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ на умовах контракту в 2021 році

Вартість навчання заочна форма 

Вартість навчання денна форма

Програма вступ додаткового випроб 2021 спец. 192


2020 рік 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ (додаток 4 до Правил прийому)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ТА ВИПРОБУВАНЬ

Назва спеціальності Істип з іноземної мови Фахових іспит
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність скачати скачати
191 Архітектура та містобудування скачати скачати
192 Будівництво та цивільна інженерія скачати скачати
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології скачати скачати

 

ВАРТІСТЬ НАЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ на умовах контракту в 2020-2021 навчальному році - скачати

 


2019 рік
1. Вартість навчання у 2019-2020 р.р.. Вартість навчання 
2. Правила прийому  в 2019 році. Правила прийому

2018 рік
1. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ І ДОКТОРАНТУРИ Одеської державної академії будівництва та архітектури в 2018 році Правила прийому 
2. Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру Обсяги підготовки

 


2017 рік
1. Міністерством освіти і науки Украіни 21.07.2017 року затверджені обсяги державного замовлення  Наказ МОНУ від 21.07.2017 року за №1076 
2. Обсяги підготовки (прийом та випуск) науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2017 році Обсяги підготовки 
3. Наказ про відкриття докторантури Наказ 
4. Графік проведення вступних співбесід та вступних іспитів для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 2017 році Графік проведення вступних співбесід 
5. Додаток до Правил прийому. Правила прийому до аспірантури і докторантури в 2017 році Додаток до Правил прийому  
6. Накази про зарахування до аспірантури та призначення наукових керівників Накази про зарахування 
7. Правила прийому ОДАБА Правила 
8. Зміни до правил прийому Зміни до правил
9. Вартість навчання у 2016-2017 р.р.. Вартість навчання 
10. Обсяг державного замовлення Обсяг дз
11. Рейтингові списки вступників до аспірантури 2016-2017 Рейтингові списки
12. Наказ про зарахування на навчання за державним замовленням 2017 Наказ про зарахування 
13. Наказ про зарахування на навчання за державним замовленням ДНАБА 2017 Наказ про зарахування  
14. Наказ про зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб 2017 Наказ про зарахування  
15. Наказ про зарахування на заочне навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб 2017 Наказ про зарахування 
16. Наказ про зарахування до докторантури Наказ про зарахування
17. Положення про прикріплення здобувачів до академії Положення 
18. Наказ про зарахування від 11.10.2017 Наказ про зарахування