Для вступників на ступінь Магістр 2021

Програми та критерії оцінювання для вступу на ступінь вищої освіти Магістра


Назва спеціальності
та освітньої програми
Додаткове випробування у формі співбесіди* Фахове випробування
програма критерії програма критерії
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
образотворче мистецтво скачати скачати скачати скачати
073 Менеджмент
менеджмент і адміністрування скачати скачати скачати скачати
управління проектами скачати скачати скачати скачати
075 Маркетинг
маркетинг скачати скачати скачати скачати
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
економіка будівельного підприємства скачати скачати скачати скачати
експертиза і управління нерухомістю скачати скачати скачати скачати
133 Галузеве машинобудування
будівельна техніка та автомобілі скачати скачати скачати скачати
191 Архітектура та містобудування
архітектура будівель і споруд скачати скачати скачати скачати
містобудування скачати скачати скачати скачати
дизайн архітектурного середовища скачати скачати скачати скачати
192 Будівництво та цивільна інженерія
технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів скачати скачати ОНП ОПП скачати
міське будівництво та господарство скачати скачати скачати скачати
адитивні технології скачати скачати скачати скачати
промислове і цивільне будівництво скачати скачати скачати скачати
мости і транспортні тунелі скачати скачати скачати скачати
архітектурно-будівельний інжиніринг скачати скачати скачати скачати
інформаційні технології в промисловому та цивільному будівництві скачати скачати скачати скачати
теплогазопостачання і вентиляція скачати скачати скачати скачати
водопостачання та водовідведення скачати скачати скачати скачати
автомобільні дороги та аеродроми скачати скачати скачати скачати
організація технічного нагляду у будівництві скачати скачати скачати скачати
193 Геодезія та землеустрій
геодезія скачати скачати скачати скачати
землеустрій та кадастр скачати скачати скачати скачати
геоінформаційні системи і технології скачати скачати скачати скачати
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 
гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології скачати скачати скачати скачати

*Додаткові фахові вступні випробування у формі співбесіди проводяться для абітурієнтів, які мають диплом бакалавра або спеціаліста неспоріднених сеціальностейПрограми вступних іспитів на ступінь вищої освіти Доктора філософії (Ph.D)

 

Назва спеціальності Істип з іноземної мови Фахових іспит
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність скачати скачати
191 Архітектура та містобудування скачати скачати
192 Будівництво та цивільна інженерія скачати скачати