Документи Вченої ради


Наказ про допущення до участі в конкурсному відборі (2024)

Наказ про створення конкурсної комісії

Наказ на виконання рішення (№7 від 04.04.24)_2

Наказ на виконання рішення (№7 від 04.04.24)_1

Наказ про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році

Наказ про підсумки науково-дослідної роботи у 2023 р

Наказ про виконання інд.планів

Наказ про результати вступу в 2023р.

Про стан підготовки до осінньо-зимового періоду

Про вдосконалення виховної роботи в ІГБЦІ

План засідань Вченої ради на 2023-2024 н.р.

Наказ про зміни у складі Вченої ради 2023

Наказ про затвердження КК №2 (ст.викладачі та асистенти)

Наказ про обрання за конкурсом на вакантні посади (24.07.2023 №138-од)

Наказ про навчальне-метод. забезпечення освітнього процесу БТІ

Наказ про результати сомооцінювання системи забезпечення якості освіти в академії

Наказ про допущення до участі у конкурсному відборі 2023

Повідомлення про засідання конкурсної комісії

Наказ про створення конкурсної комісії 2023

Наказ Про перспективи розвитку освітньої діяльності ІГБЦІ

Наказ Про підсумки науково-дослідної роботи в академії у 2022 році

Зразки документів для участі у конкурсі та заключенні контракту 2023

Наказ про стан та перспективи підготовки здобувачів освіти за спеціальністю Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технологіі

Наказ про результати фінансово-господарської діяльності академії у 2022 році

Наказ про підсумки прийому в академію та завдання щодо організації профорієнтаційної роботи у 2022 та 2023 році

Наказ про результати виконання індивідуальних планів та ліцензійних умов професорсько-викладацьким складом академії у 2021-2022 н.р.

Наказ про стан підготовки академії до осінньо-зимового періоду 2022

Наказ про перспективи розвитку Центру доакадемічної підготовки

Наказ про вдосконалення виховної роботи та роботи студентського самоврядування навчально-наукового інституту Бізнесу та інормаційниї технологій

План проведення засідань Вченої ради 2022-2023

На виконання рішення вченої ради_25.11.21 (Про результати виконання індивідуальних планів і ліцнзійних умов у 20-21 н.р.)

План засідань Вченої ради 2021-2022

План проведення засідань Вченої ради 20-21

Наказ на виконання рішення ВР від 28.10.2021

Про обрання за конкурсом на вакантні посади

Про обрання за конкурсом на вакантні посади (ст. викладач, асистент)

Наказ про допущення до участі в конкурсному відборі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Наказ на виконання рішення (залучення іноземних студентів )

Наказ на виконання рішення Вченої ради від (04.02.2021)

Наказ про оголошення конкурсу на вакантні посади науково-педагогічних працівників_2020

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ОДАБА 2020

Наказ про підсумки наукової роботи в академії у 2019 році

Наказ на виконання рішення (Про науково-дослідну роботу в ІБІ)

Наказ про функціонування та перспективи

Наказ про стан виконання рішень Вченої ради

Наказ про виконання рішення Про результати прийому іноземних студентів

Протокол конкурсної комісії від 07.05.2019

Наказ про обрання за конкурсом 2019

Наказ про оголошення конкурсу 2019

Наказ про виконання рішення Вченої ради про підсумки прийому

Наказ про виконання рішення Вченої ради про підготовку академії до осінньо-зимового періоду

Опитування серед студентів першого курсу

Підсумки прийому до академії та завдання щодо організації профорієнтаційної роботи

План засідань Вченої ради 2019-2020

Наказ на виконання рішення ВР 30.05.19 (Реконструкція реставрація)

Розпорядження Повторне вивчення дисциплін

Наказ про допущення до участі у конкурсі 2019

Наказ на виконання рішення Вченої ради 110_од

Наказ на виконання рішення Вченої ради 111_од

Наказ на виконання рішення Вченої ради _ 1

Наказ на виконання рішення Вченої ради _ 2

План засідань Вченої ради академії 2018-2019 н.р.

Зразки документів для участі у конкурсі та заключенні контракту

Наказ на виконання рішення Вченої ради 31.01.2019

Наказ на виконання рішення (Реорганізація).

Протокол засідання конкурсної комісії.

Наказ про оголошення конкурсу 2017.

Наказ про оголошення конкурсу.

Наказ про допущення до участі у конкурсному відборі.

Затвердження Правил призначення стипендій.

Наказ про зміну у структурі академії.

Про аналіз виконання індивідуальних планів.

Наказ на виконання рішення.

Наказ наукові школи.

Наказ про роботу ПТІ НДІГаз.

Наказ іноземні студенти.

Положення про Вчену раду інституту

Положення про порядок конкурсного відбору НПП ОДАБА ЗІ ЗМІНАМИ.

Перелік матеріалів до видання навчального підручника.

Наказ про обрання за конкурсом.

План роботи Вченої ради на 2016-2017 н.р.

План Ученого совета на 15-16 уч.г.

Наказ про результати прийому в академію (від 27.10.2017).

Наказ про підготовку до осінньо-зимового періоду (від 27.10.2017).

Наказ про зміни складу Вченої ради (від 15.11.2017).

Протокол засідання конкурсної комісії (від 27.11.2017).

ПЛАН засідань Вченої ради на 2017-2018 н.р.