Загальна нормативна база

ЗАГАЛЬНА НОРМАТИВНА БАЗА

Статут

Стратегія ОДАБА

Структура ОДАБА

Карта академії

Місія та цілі освітньої діяльності

Колективний договір

Виписка з протоколу

Наказ про склад вченої ради академії

Положення про Вчену Раду

Положення про Раду молодих учених

Положення про асоціацію випускників ОДАБА

ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну роботу студентів

Положення про студентське самоврядування

Положення про Вчену раду інституту

Положення про порядок надання академією платних освітніх та інших послуг 

Положення про бухгалтерську службу

Положення про бібліотеку

Положення про загальний відділ

Положення про відділ аспірантури

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Зведений штатний розклад ОДАБА

Антикорупційна програма академії

План заходів щодо профілактики хабарництва, корупції 2018-2019 рр

План заходів щодо профілактики хабарництва, корупції 2019-2020 рр

Стратегія Інтернаціоналізації діяльності академії на 2015-2020 рр.

Звіт антикорупційні заходи 2015-2016н.р.

Звіт антикорупційні заходи 2016-2017 н.р

Звіт антикорупційні заходи 2018-2019 н.р

Наказ про призначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції

Положення про відділ моніторингу та якості освіти

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

План заходів щодо профілактики хабарництва, корупції 2020-2021 н.р

Посадова інструкція уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції

Положення про відділ ліцензування та акредитації

Звіт антикорупційні заходи 2019-2020 н.р