Загальна нормативна база

ЗАГАЛЬНА НОРМАТИВНА БАЗА

Статут

Стратегія ОДАБА

Структура ОДАБА

Карта академії

Місія та цілі освітньої діяльності

Колективний договір

Виписка з протоколу

Наказ про склад вченої ради академії

Положення про Вчену Раду

Положення про Раду молодих учених

Положення про асоціацію випускників ОДАБА

ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну роботу студентів

Положення про студентське самоврядування

Положення про Вчену раду інституту

Положення про порядок надання академією платних освітніх та інших послуг 

Положення про бухгалтерську службу

Положення про бібліотеку

Положення про загальний відділ

Положення про відділ аспірантури

Правила внутрішнього трудового розпорядку 2021-2025

Зведений штатний розклад ОДАБА

Антикорупційна програма академії

Стратегія Інтернаціоналізації діяльності академії на 2021-2025 рр.

Положення про відділ моніторингу та якості освіти

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

Посадова інструкція уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції

Положення про відділ ліцензування та акредитації

Наказ та додаток до наказу Про проведення інвентаризації у 2021 році

Наказ про внесення змін до наказу Про проведення інвентаризації в 2021 році _ 205од від 08.11.2021

Положення про затвердження норм часу для планування та обліку навч.роботи

Наказ про гуртки 28.10.2022 №209од

Наказ Про проведення річної інвентаризації в 2022 році

Зведений штатний розпис