Експертні висновкиВисновки ГЕРРішення про акредитаціюВідомості про самооцінювання освітньої програмиПоложення

1. Програма  виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизиза спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» освітньою програми«Інформаційні системи та технології»

Скачати

2.  Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітніх програм «Промислове і цивільне будівництво», «Автомобільні дороги і аеродроми та транспортні системи»), «Міське будівництво та господарство», «Мости і транспортні тунелі»

Скачати

3. Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітніх програм
«Водопостачання та водовідведення», «Організація
технічного нагляду в будівництві», «Теплогазопостачання і
вентиляція», «Технологія будівельних конструкцій, виробів і
матеріалів»

Скачати

4. Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Економіка будівельного підприємства»

Скачати
5. Розклад роботи експертної групи для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Гідротехнічне
будівництво, водна інженерія та водні технології»
Скачати
6. Розклад роботи експертної групи для проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Економіка будівельного підприємства» Скачати
7. ПРОГРАМА онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньонаукових програм: «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», «Промислове і цивільне будівництво», «Теплогазопостачання і вентиляція» для проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку з 18.05.2020 р. по 20.05.2020 р. Скачати
8. ПРОГРАМА виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  ТВГПіВ 2020 Скачати
9. ПРОГРАМА виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  ГБВІВТ 2020   Скачати
10. Програму виїзду експертів за ОП Економіка будівельного підприємства_бакалавр Скачати
11. ПРОГРАМА виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи Будівництво та цивільна інженерія 2021 Скачати
12. ПРОГРАМА проведення АЕ _ 191_ОНП_ АМ _д.ф. 2021р. Скачати
13 .Програма дистанційного візиту експертної групи для проведення акредитаційної експертизи _133_ОПП_Будівельтна техніка та автомобілі_2021 Скачати
14. Програма дистанційного візиту ЕГ для проведення акредитаційної експертизи _192_ОПП_Автомобільні дороги та аеродроми_2021 Скачати
15.Програма дистанційного візиту ЕГ для проведення акредитаційної експертизи _192_ОПП_Архітектурно-будівельний інжиніринг та ОПП _Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів_2021 Скачати
16. Програма дистанційного візиту ЕГ для проведення акредитаційної експертизи _275_ОП_Транспортні технології на автомобільному транспорті_2022
Скачати
 17. Програма дистанційного візиту ЕГ для проведення акредитаційної експертизи _191_ОНП_Архітектура будівель і споруд_2021 Скачати
18. Програма дистанційного візиту ЕГ для проведення акредитаційної експертизи _191_ОНП_Архітектура будівель і споруд_2021 Скачати
19. Програма дистанційного візиту ЕГ для проведення акредитаційної експертизи _193_ОПП_Геодезія_2022 Скачати
20. Програма дистанційного візиту ЕГ для проведення акредитаційної експертизи _193_ОПП_Землеустрій та кадастр_2022 Скачати
21. Програма дистанційного візиту ЕГ для проведення акредитаційної експертизи _191_ОПП_Містобудування_2022 Скачати