022 Графічний дизайн

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 022 ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН  

 

Освітній рівень - перший (бакалаврський) професійний

Обсяг освітнього компоненту – 4,0 кредити ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

 Компоненти

 Силабуси

Біоніка та біодизайн

Силабус

Веб-дизайн 1

 

Веб-дизайн 2

 

Виставковий дизайн

 

Дизайн книги 1

Силабус

Дизайн книги 2

Силабус

Дизайн пакування 1

 

Дизайн пакування 2

 

Дизайн середовища

 

Екодизайн

 

Ергономіка та ергодизайн

Силабус

Етнодизайн

Силабус

Ігровий дизайн 1

Силабус

Ігровий дизайн 2

Силабус

Ландшафтний дизайн

 

Нарисна геометрія. Перспектива і тіні

Силабус

Основи декоративно-ужиткового мистецтва 1

Силабус

Основи декоративно-ужиткового мистецтва 2

Силабус

Рекламний дизайн

 

Техніки друкованої графіки 1

 

Техніки друкованої графіки 2

 

Фото-відеодизайн

Силабус

Художня та матеріальна культура