023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 023 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ  

 

Освітній рівень - перший (бакалаврський) професійний

Обсяг освітнього компоненту – 4,0 кредити ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Архітектурна графіка

 

Дизайн архітектурного середовища

 

Копіювання у станковому живопису

Силабус

Матеріали і техніки станкової графіки

Силабус

Основи декоративно-ужиткового мистецтва

 

Основи комп'ютерної графіки

 

Основи монументального живопису

 

Основи реставрації творів мистецтва

 

Пластична анатомія

 

Пленерний живопис

Силабус

Рисунок м'якими матеріалами

Силабус

Спеціальний живопис 1

Силабус

Спеціальний живопис 2

 

Спеціальний живопис 3

 

Спеціальний рисунок 1

Силабус

Спеціальний рисунок 2

 

Спеціальний рисунок 3

 

Сучасні змішані техніки у живопису

 

Сучасні техніки у графіці

 

Теорія і практика створення інтер’єрної картини

 

Техніки друкованої графіки

Силабус

Техніки і технології  живопису

Силабус

Технології акварельного живопису

 

Художньо-декоративний розпис