023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (м)

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 023 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ  

 

Освітній рівень - другий (магістерський) професійний

Обсяг освітнього компоненту – 4,0 кредити ЄКТС

 

 Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Естетика міського та природного довкілля

Силабус

Історія садово-паркового мистецтва

Силабус

Комп'ютерна графіка

Силабус

Комп'ютерне моделювання архітектурного середовища

Силабус

Пленерний живопис

Силабус

Прикладне мистецтво шрифту

Силабус

Рисунок м'ягкими матеріалами

Силабус

Станкова графіка

Силабус

Станковий живопис

Силабус

Художнє проектування та колористика в дизайні архітектурного середовища

Силабус