ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 073 МЕНЕДЖМЕНТ  

 

Освітній рівень - перший (бакалаврський) професійний

Обсяг освітнього компоненту – 4,0 кредити ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

 Компоненти

 Силабуси

2023

2024

Аналіз ринку нерухомості

 

 

Бренд-менеджмент

Силабус

 

Виставковий дизайн

 

 

Гроші та кредит

 

 

Дизайн-маркетинг

 

 

Дизайн-менеджмент

 

 

Інформатика

 

 

Екологічний менеджмент на підприємстві

 

 

Економіка нерухомості

 

 

Електронні системи документообігу

 

 

Електронні системи документообігу на будівельному підприємстві

 

 

Кроскультурний менеджмент

 

 

Культурологія

 

 

Маркетинг в будівництві

 

 

Маркетинг в соціальних мережах

 

 

Маркетинг послуг

 

 

Менеджмент електронної комерції

Силабус

 

Менеджмент інформаційної безпеки

Силабус

 

Мотивація персоналу

 

 

Організація виробництва

 

 

Організація рекламної діяльності

Силабус

 

Оцінка ефективності інвестиційних проектів

 

 

Правові основи управління нерухомістю

 

 

Регіональна економіка

 

 

Соціологія

 

 

Страхування в будівництві

 

 

Тайм-менеджмент

 

 

Управління природоохоронною діяльністю

 

 

Управління товарними марками