ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 073 МЕНЕДЖМЕНТ  

 

Освітній рівень - перший (бакалаврський) професійний

Обсяг освітнього компоненту – 4,0 кредити ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

 Компоненти

 Силабуси

Регіональна економіка

 

Менеджмент електронної комерції

Силабус

Менеджмент інформаційної безпеки

Силабус

Культурологія

 

Організація рекламної діяльності

Силабус

Тайм-менеджмент

 

Гроші та кредит

 

Правові основи управління нерухомістю

 

Управління природоохоронною діяльністю

 

Соціологія

 

Організація виробництва

 

Кроскультурний менеджмент

 

Маркетинг в будівництві

 

Дизайн-менеджмент

 

Економіка нерухомості

 

Аналіз ринку нерухомості

 

Виставковий дизайн

 

Електронні системи документообігу

 

Електронні системи документообігу на будівельному підприємстві

 

Маркетинг в соціальних мережах

 

Страхування в будівництві

 

Управління товарними марками

 

Екологічний менеджмент на підприємстві

 

Маркетинг послуг

 

Оцінка ефективності інвестиційних проектів

 

Дизайн-маркетинг

 

Бренд-менеджмент

Силабус