075 Маркетинг (м)

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 075 МАРКЕТИНГ  

 

Освітній рівень - другий (магістерський) професійний

Обсяг освітнього компоненту – 4,0 кредити ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Архітектурна колористика

 

Бізнес-аналітика і візуалізація даних

Силабус

Екологічний менеджмент на підприємстві

 

Культурологічні аспекти туристично-рекреаційного середовища

Силабус

Маркетингові комунікації

 

Містобудівний кадастр

 

Організація бізнесу

 

Управління природоохоронною діяльністю

Силабус

Управління просторовим розвитком міст

 

Управління якістю