076 Підприємництво та торгівля (м)

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ  

 

Освітній рівень - другий (магістерський) професійний

Обсяг освітнього компоненту – 4,0 кредити ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Бізнес-аналітика і візуалізація даних

Силабус

Екологічний менеджмент на підприємстві

 

Економічна експертиза об'єктів нерухомості

Силабус

Іпотечне кредитування

Силабус

Містобудівний кадастр

 

Оцінка житлових об'єктів

Силабус

Оцінка майнових об'єктів

Силабус

Стратегії експлуатації об'єктів нерухомості

Силабус

Управління просторовим розвитком міст

Силабус

Управління якістю